Biuro Obsługi Interesanta

parter, pokój 113

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Zamawianie akt do czytelni akt :

14 64 44 109

Bezpośredni kontakt z telefonicznym Biurem Obsługi Interesanta:

801 800 122 (dla telefonów stacjonarnych)

12 28 63 283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 
Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji:
 • o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • o kosztach sądowych, opłatach kancelaryjnych oraz sposobach ich uiszczenia, numerach rachunków bankowych sądu,
 • o sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • o prawach i obowiązkach strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • o przesłankach ustanowienia obrońcy z urzędu,
 • o rodzaju środków odwoławczych i terminach ich wniesienia,
 • o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,
 • o numerach telefonów i godzin urzędowania sądu oraz adresów innych sądów,
 • o właściwej lokalizacji sal rozpraw w budynku Sądu,
 • informuje strony i uczestników postępowania o sprawach rozpoznawanych w sądzie w zakresie oznaczenia sprawy (sygnatury akt), terminach posiedzeń i rozpraw, dat rozstrzygnięcia i jego treści, czynności postępowania międzyinstacyjnego.
Biuro Obsługi Interesanta udostępnia:
 • listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych świadczących pomoc pokrzywdzonym oraz uczestniczących w szeroko rozumianej ochronie prawnej,
 • listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności,
 • formularze sądowe i wzory pism,
 • udostępnia do wglądu stronom  akta spraw rozpoznawanych w sądzie.