Mediacje

Koordynator do spraw mediacji

SSO Irena Choma-Piotrowska

Koordynator ds. mediacji

Wydział I Cywilny

Sądu Okręgowego w Tarnowie

 

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych:

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych (pobierz)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (pobierz)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (pobierz)

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację (pobierz)

Więcej informacji o mediacji na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: „Działalność/Mediacje"

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Informator dla pokrzywdzonego:

Informator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie.

Informator dla pokrzywdzonego (pobierz)

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (pobierz)

Informator w wersji elektronicznej wraz z wzorami pism procesowych, adresami ośrodków mediacji i regulacjami prawnymi (pobierz)

Więcej informacji o mediacji na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: „Działalność/Mediacje".

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d