Konta bankowe

Rachunek dochodów budżetowych:
51 1010 1270 0027 0122 3100 0000
- opłaty sądowe, grzywny, wpisy.

Rachunek depozytów sądowych
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003
- poręczenia majątkowe.

Rachunek sum na zlecenie:
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
29 1130 1235 0031 5019 7420 0001
- nawiązki i świadczenia pieniężne.


Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.


Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe