Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonania orzeczeń w sprawach karnych / w sprawach rodzinnych i nieletnich
przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej


Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych pełnią dyżury:

- mgr Beata Żurek – poniedziałek (od 8.45 do 15.20), czwartek (od 8.45 do 13.30)
- mgr Anna Bystrowska – poniedziałek (od 9.00 do 14.00), środa (od 9.00 do 14.00)
- mgr Tomasz Pytel – środa (od 8.30 do 13.30), piątek (od 8.30 do 13.30)

pok. 310

14 64 44 310


Kuratorzy Zawodowi Rodzinni pełnią dyżury:

- mgr Anna Mińska – poniedziałek (od 9.30 do 14.00), środa (od 9.30 do 14.00)
- mgr Anna Burzec-Osak – wtorek (od 9.00 do 14.00), czwartek (od 9.00 do 14.00)
- mgr Jacek Dorecki – delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

pok. 309

14 64 44 309

Siedziba

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. J. Bojki 2

Sekretariat Zespołu

mgr Agata Lewandowska

pok. 310, 309

14 64 44 310 (310)


Kierownik Zespołu Kuratorskiego

mgr Małgorzata Minajew

Pełni dyżur:

- wtorek (od 8.45 do 13.30)
- piątek (od 8.45 do 13.30)

pok. 310

14 64 44 310


Aplikant Kuratorski

mgr Jakub Gawron

pok. 309

 

mgr Renata Chrabąszcz

pok. 310