sygn. akt I Ns 355/19

Sygn. akt I Ns 355/19

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą I Ns 355/19 sprawa z wniosku Gminy Olesno o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Swarzowie, gmina Olesno składającej się z działki nr 337 o pow. 0,10 ha powstałej z p.gr. 454/4  objętej LWH 319 gm. kat. Swarzów, w której jako właściciele ujawnieni są: Franciszek Boryczka s. Stanisława, Jan Bania s. Wawrzyńca,  Franciszek Panek s. Pawła i Stanisław Morawiec s. Adama wszyscy po 1/4 części.

Sąd wzywa następców prawnych w/w właścicieli oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się  w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej,  zgłosiły się do udziału w postępowaniu i udowodniły swoją własność, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić stwierdzenie przez Sąd zasiedzenia nieruchomości na rzecz wnioskodawcy o ile zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                                                                                                                                        Sędzia:

 

 

 

Rejestr zmian dla: sygn. akt I Ns 355/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d