Samodzielna Sekcja Administracyjna

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - mgr Edyta Płaneta

Sekretariat:

I piętro
pokój 217

14 64 44 217

14 64 44 222

Do zakresu działania samodzielnej sekcji administracyjnej w sądzie rejonowym należą w szczególności:

  • sprawy organizacyjne sądu rejonowego,
  • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego,
  • prowadzenie sekretariatu prezesa,
  • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
  • sprawy ławników, kuratorów, referendarzy, adwokatów sądowych,
  • nadzór nad centralą,
  • nadzór nad archiwum zakładowym,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych za dany okres sprawozdawczy,
  • zaopatrzenie sądu w niezbędne materiały,
  • sprawy BHP i przepisów przeciwpożarowych w budynku sądu rejonowego.

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja Administracyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d