Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 VII 2001r. - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U.Nr 98 poz. 1070 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych. ( Dz.U. z 2014r. poz. 1404)


Struktura organizacyjna i właściwość miejscowa:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich – rozpoznający sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 27 lipca 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

ponadto:

- Samodzielna Sekcja Administracyjna