ogłoszenie w sprawie I Ns 439/19

2020-02-24

Sygn. akt I Ns 439/19

Dnia 20 lutego 2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w  Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny  toczy się postepowanie z wniosku Kazimierza Kurek przy uczestnictwie: Anny Celińskiej, Ireny Adamus, Andrzeja Kurek, Skarbu Państwa - Starosty Dąbrowskiego oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez  Helenę Kurek  i Tadeusza Kurek własności nieruchomości położonej w  Dąbrowie Tarnowskiej stanowiącej działki o nr: 868/4 o pow. 0,0024 ha, 868/3 o pow. 0,0084 ha oraz 868/2 o pow. 0,0033 ha. Działka nr  868/2   powstała z  parceli katastralnej p.b. 35/3   objętej wykazem hipotecznym

Działki  są w posiadaniu Kazimierza Kurek i Andrzeja Kurek.

 Sąd wzywa właścicieli  wyżej wymienionych  nieruchomości oraz ich następców prawnych, aby w terminie  trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia  zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie  zostanie  stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie  wykazane. 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie I Ns 439/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Patrycja Kobos
Dokument z dnia:
2020-02-24
Publikacja w dniu:
2020-02-24
Opis zmiany:
b/d