ogłoszenie w sprawie I Ns 397/19

2020-01-17

Sygn. akt I Ns 397/19

Dnia 15 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w  Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Ciąbor przy uczestnictwie: Stanisława Ciąbor, Janusza Ciąbor, Anny Przybyło, Alicji Bobro, Janiny Banaś-Ciąbor, Pawła Ciąbor, Grzegorza Ciąbor, Agnieszki Kozaczka, Piotra Ciąbor, Łukasza Ciąbor, Angeliki Ciąbor i Damiana Ciąbor o stwierdzenie nabycia  w drodze zasiedzenia przez Franciszka Ciąbor i Lucynę Ciąbor na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własności nieruchomości położonej w Sutkowie, gmina Dąbrowa Tarnowska, stanowiącej działkę nr 413 o powierzchni 1,53 ha objętą księgą wieczystą nr TR1D/00020823/2. Powyższa działka znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy i objęta jest wyżej wymienioną księgą wieczystą, w której, jako właściciele  ujawnieni są:  małżonkowie Antoni i Aniela Kogut.

Sąd wzywa  wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości oraz ich następców prawnych, aby w terminie  trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie  zostanie  stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie wykazane. 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie I Ns 397/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Patrycja Kobos
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d