ogłoszenie w sprawie I Ns 186/19

2020-02-07

Sygn. akt I Ns 186/19

Dnia 7 lutego 2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w  Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny  toczy się postępowanie z wniosku Marioli Skórzewski przy uczestnictwie Janiny Olearczyk i Lidii Lekarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Olearczyk zmarłym 12 lutego 1988 r. w Dąbrowie Tarnowskiej mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Grądach .  W skład spadku po zmarłym wchodzą dz. Nr 286,303,659 i 728 o pow. 2,31 ha położone w Grądach gm. Mędrzechów .    

Sąd wzywa  spadkobierców Ryszarda Olearczyk aby w terminie  trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia  zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.  

Rejestr zmian dla: ogłoszenie w sprawie I Ns 186/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Patrycja Kobos
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d