Ogłoszenie sygn. akt I Ns 431/19

2020-01-03

Sygn. akt I Ns  431/19

Dnia  9.12.2019  r.

 

                                             O G Ł O S Z E N I E


         „Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 431/19  toczy się postępowanie z wniosku  Anny Burek o stwierdzenie zasiedzenia udziału  w nieruchomości położonej  w Borusowej  gm. Gręboszów oznaczonej  jako:

- działka nr 661/1 o powierzchni 0,20 ha zabudowana budynkiem  mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, objęta KW TR1D/00012867/3, w  miejsce  Bronisławy  Majchrowskiej.

 

          Sąd wzywa Bronisławę Majchrowską lub jej następców prawnych jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie  o ile zostanie  udowodnione”.

 

 

                                                                                                     Sędzia :

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 431/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Małgorzata Pikul
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
b/d