Ogłoszenie sygn. akt I Ns 322/19

2020-01-07

Sygn. akt I Ns 322/19

Dnia  13.11.2019 r. 

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

 

 

         „ Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 322/19  toczy się postępowanie z wniosku   Danuty Dynak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności w nieruchomości położonej w Smęgorzowie  gm. Dąbrowa Tarnowska oznaczonej jako:

- działka nr 23  o powierzchni 0,50 ha, nie mająca  urządzonej  księgi wieczystej,

- działka nr 712 o powierzchni 0,59 ha, działka  nr 1057 o  powierzchni 0,55 ha,  objęte KW  TR1D/00044727/3, w której  jako  właściciel ujawniona  jest  Anna  Dynak. 

 

          Sąd wzywa właściciela  nieruchomości lub jej  następców  prawnych  jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie  udowodnione”.

 

                                                                                                     Sędzia :

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 322/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Małgorzata Pikul
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2020-01-07
Opis zmiany:
b/d