Ogłoszenie sygn. akt I Ns 319/19

2020-01-13

Sygn. akt I Ns 319/19

Dnia:  20.12.2019 r.

                                        O G Ł O S Z E N I E

         „ Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 319/19   toczy się postępowanie z wniosku Gminy Olesno o stwierdzenie nabycia spadku po:

- Antonim Nędza zmarłym 18  lutego 2004 roku w Tarnowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Oleśnie,,

- Julii Nędza zmarłej 15  marca 2007 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Oleśnie.

   

         W  skład spadku po spadkodawcach wchodzi  działka  nr 400 położona  w Oleśnie.

 

 Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Antoniego Nędza i Julii Nędza lub ich następców prawnych,   aby w  terminie 3  miesięcy od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosili  się do Sądu i  wykazali swoje  prawa do spadku,  gdyż w przeciwnym razie mogą  być  pominięci w  postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 

                                                                                                     Sędzia :

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 319/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Małgorzata Pikul
Dokument z dnia:
2020-12-20
Publikacja w dniu:
2020-01-13
Opis zmiany:
b/d