Ogłoszenie sygn. akt I Ns 16/19

2020-01-03

Sygn. akt I Ns 16/19

Dnia 3 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w  Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny  toczy się postepowanie z wniosku Stanisława Kogut przy uczestnictwie Stanisławy Bąba, Genowefy Białas, Teresy Capiga, Krzysztofa Kic, Józefa Kiwior, Jana Kiwior, Andrzeja Kiwior, Marka Mędali, Krzysztofa Mędali, Janusza Waś, Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Romana Wajdy, Aleksandra Wajdy, Ryszarda Wajdy, Kazimierza Waś, Konrada Waś, Józefa Waś, Wiesława Mędali, Zbigniewa Mędali, Andrzeja Mędali, Władysława Kiwior, Tadeusza Kiwior, Jerzego Wajdy, Zofii Kogut, Janiny Kijak, Małgorzaty Sroczyńskiej, Anny Kozłowskiej, Krystyny Kiwior, Janiny Kuboń, Romy Podlasek, Bożeny Ostrowskiej, Joanny Kawy, Weroniki Waś, Mieczysławy Maligi, Zofii Waś, Krystyny Cyz, Janiny Mol, Marii Dudek, Stanisławy Cichy, Zofii Walczak, Dominiki Labus, Danuty Dykas, Marii Mędali, Moniki Mędali, Agnieszki Skrzyniarz, Żanety Mędali, Haliny Warzały, Marii Gabigi, Roberta Podkówka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez  Stanisława Kogut i Zofię Kogut własności nieruchomości położonej w Gruszowie Małym,  gmina Dąbrowa Tarnowska stanowiących działki o nr: 2/1, 2/2, 2/3 oraz 25. Powyższe działki   powstałe z  parcel katastralnych: 14/1, 13/2, 12/3  oraz 10/2 objętych wykazami hipotecznymi liczba 102 i 126 gm. katastralna Gruszów Breń oraz liczba 76 gm. katastralna Gruszów Mały. Działka 2/1 jest w posiadaniu Skarbu Państwa GDDKiA, natomiast pozostałe działki są w posiadaniu wnioskodawcy.

 Sąd wzywa właścicieli  wyżej wymienionych  nieruchomości oraz ich następców prawnych, aby w terminie  trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia  zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie  zostanie  stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie  wykazane. 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 16/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Małgorzata Pikul
Dokument z dnia:
2020-01-03
Publikacja w dniu:
2020-01-03
Opis zmiany:
b/d