Ogłoszenie I Ns 385/19

2020-02-10

Sąd Rejonowy

w Dąbrowie Tarnowskiej

I Wydział Cywilny

Ul. Jakuba Bojki 2

33-200 Dąbrowa  Tarnowska

/oznaczenie  Sądu/

 

Data 7.02.2020  r.

sygn. akt I Ns 385/19

 

                                           O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono  kuratora w osobie

 adw.  Dariusza Kaczmarskiego  prowadzącego Kancelarię Adwokacką ul. Berka Joselewicza 1, 33-200  Dąbrowa  Tarnowska Filia  w Szczucinie ul. Wolności 9 

 

do  zastępowania uczestnika  Małgorzaty Marii Ziemian c. Stanisława i Marii 

 

w sprawie z wniosku Tadeusza Burzawa

 

przy uczestnictwie:  Janiny Gruszeckiej i  Małgorzaty Ziemian 

 

o stwierdzenie nabycia spadku  po Marii Burzawa  i Stanisławie  Burzawa

 

 

Sygn.  akt  I Ns 385/19

 

Wniosek i  inne  pisma, wymagające  dokonania czynności procesowej, doręczane  będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia  się zastępowanej  strony lub osoby, uprawnionej do  jej zastępowania. 

 

 

                                                                                        Sędzia:

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 385/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Małgorzata Pikul
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d