Obwieszczenia komornicze

Komornik Jerzy Streb

Zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.) informuje się, że w I półroczu 2019 r. w Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzonej przez Komornika Sądowego – Jerzego Streba – istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.) informuje się, że w II półroczu 2019 r. w Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzonej przez Komornika Sądowego – Jerzego Streba – istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika spraw z wyboru.

Komornik Dawid Juwa