Kontrola zarządcza i inne kontrole

Sprawozdania, wnioski opinie oraz protokoły z przeprowadzonych kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), jeżeli tylko dostęp do tych dokumentów nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.