Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

ZARZĄDZENIE  nr 1/19

DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

z dnia 20 sierpnia 2019 roku, sygn. KD-111-2-1/19

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. DzU z 2018 poz. 577) zarządzam ogłoszenie konkursu, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(t.j. DzU z 2014r. poz. 400) (załącznik nr 2).

 

 

§ 3

 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Z upoważnienia

Dyrektora Sądu Okręgowego

   w Tarnowie

 

    Agnieszka Marczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Oświadczenia I do V do wypełnienia – (druki do pobrania)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)

Obowiązek informacyjny (druk do pobrania)

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d