Skargi i wnioski

Na podstawie art. 41 b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz. 524) informuję, iż:

1. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej – p. nr 217.

2. Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej jest – Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej mogą być składane w następującej formie:

    • na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. J. Bojki 2
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na  adres poczty elektronicznej: administracja@dabrowatar.sr.gov.pl
    • w formie ustnej do protokołu – w którym zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku, w razie potrzeby – sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

5. Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu, w której sędziowie są niezawiśli, albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe – pozostawia się bez rozpatrzenia

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d