Aktualności

Artykuły

 • Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

  Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.).

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE nr 2/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 marca 2019 roku

  ZARZĄDZENIE nr 2/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku dniami wolnymi od pracy z obowiązkiem odpracowania

  Czytajwięcejo:
 • Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

  06-04-2018

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

  Czytajwięcejo:
 • Nabór kandydatów na kuratora społecznego

  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji kuratora społecznego - pion rodzinny.

  Wymagania w załączniku.

 • Promowanie działań Wymiaru Sprawiedliwości

  OGŁOSZENIE

          Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż  w 2017 r. uczestniczy w promowaniu działań Wymiaru Sprawiedliwości na rzecz edukacji prawnej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej.
        Wobec powyższego istnieje możliwość odbywania wycieczek szkolnych w ramach tzw. wizyt edukacyjnych, których celem jest zaznajomienie  starszych dzieci i młodzieży ze sposobem funkcjonowania sądownictwa.
           Wizyty te odbywać się będą na wniosek zainteresowanych placówek oświatowych i  będą polegały m. in. na zwiedzaniu budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zapoznaniu się z podstawowymi  wiadomościami związanymi z działalnością sądu i jego poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, jak również będą obejmowały  pobyt na sali rozpraw.


  Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 14-64-44-217.

 • Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

  Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

  Czytajwięcejo:
 • Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Informator do pobrania: Informator 2016

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. www.pcprdt.pl w zakładce Powstrzymaj Przemoc - program korekcyjno - edukacyjny.

 • Utworzenie Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Zarządzenie Nr 20/15
  Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
  z dnia 22 września 2015 r.

  w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Czytajwięcejo:
 • Utworzenie Internetowego Portalu Informacyjnego

  Zarządzenie Nr 18/15
  Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
  z dnia 14 lipca 2015 r.

  w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego
  Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-28
Publikacja w dniu:
2017-02-28
Opis zmiany:
b/d