BIP
Piątek, 26 Maja 2017
Witamy na stronach internetowych
Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie Nr 2/17 z dnia 23 marca 2017 r. - dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Natomiast dzień 27 maja 2017 r. jest dniem pracy za dzień wolny udzielony w dniu 2 maja 2017.
    

Z dniem 1 stycznia 2015 roku
przywrócony zostaje
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 października 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
(Dz. U. poz. 1404).

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Bojki 2
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Struktura organizacyjna i właściwość miejscowa:

- I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich – rozpoznający sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 27 lipca 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

- IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice i Żabno,

ponadto:

- Oddział Administracyjny. 

     

Dane teleadresowe

ul. Jakuba Bojki 2
33-200 Dąbrowa Tarnowska
 tel.: (014) 64-44-100 - centrala
 fax.: (014) 64-44-222
 e-mail: administracja@dabrowatar.sr.gov.pl
 NIP: 871-177-11-09

Bezpośredni kontakt z telefonicznym Biurem Obsługi Interesanta:
801 800 122 (dla telefonów stacjonarnych)
(012) 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
 

Godziny pracy sądu

  • poniedziałek: 800 - 1800
  • wtorek - piątek: 800 - 1600

Godziny pracy Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych

  • poniedziałek: 800 - 1800
  • wtorek - piątek: 800 - 1430

Godziny pracy Ekspozytury Centralnej Informacji przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  • poniedziałek - piątek 800 - 1430

Godziny otwarcia kasy

  • poniedziałek - piątek:  800 - 1430
    (przerwa: 1100 - 1115
  • w ostatni roboczy dzień miesiąca:  kasa nieczynna


ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA